Batman 1 Şubesi

Bir Dava Adamı Akif İNAN

Vefatının 19.yıl dönümünde Sendikamız kurucusu Mehmet Akif İNAN’ı senedika binamız konferans salonunda, İlim Yayma Cemiyeti ve Batman Kızılay Şubesi Başkanı Yrd.Doç.Dr.Davut OKÇU Hocamızın ‘’Bir Dava Adamı Mehmet Akif İNAN’’ söyleşisi ile andık.

İnsanlar eserleriyle yüzyıllar ötesine erişir ve bir insan ömrünün ulaşamayacağı zamanlara eserleriyle erişirler. Mehmet Akif İnan da 60 yıllık ömründe eylemiyle,  kalemiyle ve kelamıyla eser bıraktı. Bir gül ile bahar olmaz demişlerdi atalarımız. Lakin her baharın gelişi bir gül ile olur. Akif İnan’da bahar müjdecisi güllerden biridir. Milyonlarca gülden oluşan bahçeler oluşturdu. Akif İnan şiir yazdı, makaleler neşretti, dergiler çıkardı, yayıncılık yaptı, öğretmenlik yaptı, sendikacılık yaptı. Lakin bütün uğraşlarında aynı hedefe yönelmiş, kürekleri sahili selamete doğru çekiyordu. Bütün amacı “Emr-İ bi’l maruf nehy-i ani’l münker” idi. Gayreti hayrı inşa, şerri imha etmekti. Her on yılda bir toplumun başına musallat olan darbeci vesayet düzenine karşı aydınlık yarınlarımızın sivil sigortasını dokuyordu.

ŞAİR VE YAZAR MEHMET AKİF İNAN: Edebiyat tarihimize isimleri altın harflerle yazılan 7 güzel adamdan biridir Akif İNAN. Sezai KARAOÇ, Nuri PAKDİL, Rasim ÖZDENÖREN, Alaeddin ÖZDENÖREN, Cahit ZARİFOĞLU, Erdem BAYAZIT. Bu arada hemşehrisi Zübeyir YETİK ile de yolları sürekli çakışmıştır.

 

ÖĞRETMEN AKİF İNAN: Akif İnan, “Kim ne derse desin, toplumun mayası öğretmenlerdir. Öğretmenler topluma yön verir. Toplumun geleceğini kuracak olan öğretmenlerdir” diyordu.  Mesleğin toplumsal yönüne değinirken “Her birimizin unutamadığı ve etkilendiği bir öğretmeni mutlaka vardır” uyarısında bulunuyordu. Önemli olan öğrenciye ansiklopedik bilgiler yüklemek değildir. Öğrencilerin ruh dünyasına dokunmaktır önemli olan.

 

AKSİYON ADAMI AKİF İNAN: Akif İnan, şair ve yazarlığının yanında iyi bir hatip idi.  Zemine uygun olarak kimi zaman celalet timsali, kimi zaman muhabbet timsali bir derviş idi. Örgütlü hareketin güçlenmesiyle toplumun da güçlü olacağını savunurdu. Dünyaya değer vermezdi. Maaşını öğrencilerine sendikal faaliyetler harcar, ev harcamalarını öğretmen eşi yapardı. Ayağı kırılan kanepesi takoz destek ile ayakta dururdu.

SENDİKACI AKİF İNAN: Akif İnan, etrafında hep donanımlı, birikimli ve temsil kabiliyeti yüksek insanların olmasını isterdi. “Sendikacı evrensel değerleri kucaklamalıdır. Belli bir anlayışın ve inancın kavgasını vermek için sendikayı aracı sayan bir anlayışta değiliz. Yani hükümetlerle kavga etmek için yola çıkmadık. Yahut hükümetlere payanda olmak, yandaş olmak için de yola çıkmış değiliz.”   “İdeolojik sendikacılık, ücret sendikacılığı yapmayacağız” vurgusunu ısrarla tekrarlardı. 1992 yılında Eğitim Bir Sen’in kuruluşu çok zahmetli olmuştur. Örneğin kongre talebine Ankara Valiliği şu cevabı veriyordu: “Mevcut yasalarımıza göre memurların sendika kurmasına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı;

Akif İnan’ı farklı kılan onun sendikacılık yönüdür. Sendikacılık tarihimize yeni bir ses ve yeni bir nefes olmuştur. Sendikacılığın tanımı onunla değişmiştir. Akif “Biz ülkemizdeki sendikacılık anlayışına yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı getirmeliyiz.. Sendikacılık aynı zamanda ahlaki bir sorumluluğu da yüklüyor omuzlarımıza. Çünkü meslektaşlarımız bize inanmaktadırlar ve beklentileri vardır. Sendika ağalarına inat örgütünün masraflarını cebinden karşılayacak kadar özverili olmuştur. Bütün engellemelere rağmen aşk, heyecan ve ümit aşılardı. 28 Şubat’ın insanları silindir gibi ezip geçtiği tüm olumsuz etkilerine rağmen “Memur-Sen Türkiye’nin en büyük sendikası olacaktır” diyerek hedef gösterirdi.

Akif İnan’ın kurduğu ve ilk hareketi vermek için kendi enerjisini kattığı Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen yönetici ve üyeleri,

Bütün giysileri yırtsak yeridir

Yeter bize vefa elbiseleri

Diyen kurucusuna vefa borcunu asla unutmamış, fikirlerini ve mücadelesini yeni üyelerine ulaştırmanın gayreti içinde olmuştur.