Delege Seçim Duyurusu


| | |
| |

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

BATMAN(1) NO.LU ŞUBESİ

DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Sendika Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince;

 1. Batman Merkez delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 7 Ekim 2018 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında Öz Yaşa iş merkezi adresinde bulunan Şube Hizmet Binasında gerçekleştirilmesine,
 2. Oy kullanma işlemlerinin saat 09:00’da başlayıp saat 17:00’de sona ermesine,
 3. Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Öz Yaşa İş Merkezi adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmasına,karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

İşbu ilan metni ve sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleriyle delege aday listeleri ve oy kullanma sırasında uyulacak kurallar, şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç (3) gün süreyle askıya çıkartılacaktır.

Sandık bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde veya delege aday listelerinde ismi bulunmayanlar ya da başka sebeplerle listelere itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde Şube başkanlığına itiraz edebilirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sendika üyeliği özel nitelikli kişisel veri olduğundan kişisel verilerin işlenmesinin engellenmesi adına sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Öz Yaşa İş Merkezi adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmıştır.

 

Oy Kullanma Sırasında Uyulacak Kurallar

 1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
 2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.
 3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır.
 4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.
 5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
 6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır.
 7. Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
 8. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla olursa geçersiz sayılır.
 9. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.
 10. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.
 11. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy kullanılır.
 12. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.
 13. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.
 14. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-7), delege seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.
 15. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.
 16. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.
 17. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca Yönetmelik eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir.
 18. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 262
Delege Sayısı: 10
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 ABDULKADİR TEMİZ Atatürk Ortaokulu
2 ABDURRAHİM ASLAN Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi
3 ABDURRAHİM GÜRCEĞİZ Adem İlkkılıç İlkokulu
4 AYTEN ŞAHİN 23 Nisan Anaokulu
5 BİLAL SERİK Adem İlkkılıç İlkokulu
6 ENGİN EREN Adem İlkkılıç Ortaokulu
7 HASAN GÜNDEM 23 Nisan Anaokulu
8 İDRİS TAYMUR Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi
9 İKRAM BİLGİR Akoba Ortaokulu
10 KAZIM UYSAL Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu
11 MEHMET ŞAH KİPER Aydınkonak İlkokulu
12 MEHMET ŞERİF ÖZDEMİR 19 Mayıs İlkokulu
13 MİRHAN AYDIN Aydınkonak İlkokulu
14 MÜNİR ŞEKER 19 Mayıs Ortaokulu
15 ÖMER NASIROĞLU Atatürk Anadolu Lisesi
16 RIFAT FIRAT 16 Mayıs İlkokulu
17 SEYFETTİN BADUR Bağlar İlkokulu
18 SÜLEYMAN PARÇA Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi
19 ZEYNEDDİN GÜLER Aydınkonak İlkokulu
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_002 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 257
Delege Sayısı: 10
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 AHMET AKTAŞ Cengiz Topel Ortaokulu
2 FARUK IŞIK Batman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
3 HANİFİ CEYLAN Batman İlkokulu
4 HASAN AYDINLIK Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
5 HASAN DEMİR Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
6 HÜSEYİN YILDIRIM Batman Özel Eğitim Anaokulu
7 KAMURAN ALDEMİR Batman Bilim Ve Sanat Merkezi
8 MEHMET TAŞ Batman Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
9 MEHMET NEZİR CEYLAN Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
10 MUSTAFA ŞAHİN Batman Kız Anadolu Lisesi
11 ORHAN ÖZDEMİR Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
12 SEDAT AVCI Batman İlkokulu
13 SEYFETTİN SEVİM Batman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
14 ŞEHMUS KAYA Batman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
15 VASFİ NAHIRSÜREN Cumhuriyet İlkokulu
16 VEYSİ ACAR Batman Anadolu Lisesi
17 ZEYNEP ÖZLEM SEVİM Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_003 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 251
Delege Sayısı: 9
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 ABDULBAKİ GÜL Esentepe İlkokulu
2 ADİL AKSU Gap Ortaokulu
3 AHMET ERPOLAT Fatih Ortaokulu
4 MAHSUM GÜLTEKİN Çevrimova İlkokulu
5 MEHMET EMİN ÇİÇEK Evliya Çelebi İlkokulu
6 MEHMET EMİN ERTUĞRUL Erköklü İlkokulu
7 MEHMET EMİN SÜTÇİ Farabi Anadolu Lisesi
8 MESUT NERGİZ Fatih İmam Hatip Ortaokulu
9 RAMAZAN KARATAY Çamlıtepe Iı İlkokulu
10 SALİH CENGİZ HAŞİMOĞLU Fatih Anadolu Lisesi
11 ŞEHMUS İMİR Demirlipınar İlkokulu
12 ŞÜKRÜ ADSAN Gap İlkokulu
13 YAVUZ SELİM AŞAN Dicle İlkokulu
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_004 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 275
Delege Sayısı: 10
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 ALAADDİN YURDERİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2 BEDRETTİN NAS İl Milli Eğitim Müdürlüğü
3 CENGİZ TUĞCU İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4 ÇETİN TURAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü
5 EŞREF KAYGUSUZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
6 HASAN TEKİN Halk Eğitimi Merkezi
7 HÜSEYİN CANBULAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü
8 İBRAHİM VURAL Halk Eğitimi Merkezi
9 İZZETTİN KANAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü
10 MASUM CANDAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü
11 MEHMET EMİN GERGİN Hürriyet Ortaokulu
12 MEHMET TAHİR GÜNDE İl Milli Eğitim Müdürlüğü
13 MUHAMMED ENİS YILDIZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
14 MUHAMMED HAMZA IŞIK İl Milli Eğitim Müdürlüğü
15 MUHYETTİN TAŞAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü
16 MURAT KILINÇ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
17 NASİH BÜLBÜL Halk Eğitimi Merkezi
18 NEBAHAT DOĞU KURT Hacı Nuriye Şimşek Kızılay Anaokulu
19 OSMAN ATMALAR Halk Eğitimi Merkezi
20 ŞAKİR DİREK Hürriyet Ortaokulu
21 ŞEFİK AKÇE İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
22 YILMAZ ŞAŞMAZ Hürriyet Ortaokulu
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_005 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 255
Delege Sayısı: 9
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 AHMET ERTUĞRAL Kültür İlkokulu
2 BURHAN TEKİN İMKB Belde İlkokulu
3 EMİN KAYA Kösetarla Ortaokulu
4 KENAN ÇAPLIK Kültür İlkokulu
5 MEHMET ATALAY Kardelen Anaokulu
6 MEHMET KAZAN Karatay İlkokulu
7 MEHMET ALİ KASAL Kuyubaşı İlkokulu
8 MUHAMMED FATİH OLGUN Kültür Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
9 MURAT YAĞMUR Karatay İlkokulu
10 NECAT DEMİRAL İMKB Belde Ortaokulu
11 NECMETTİN KAYA İMKB Belde İlkokulu
12 VEYSİ ERGÜL İMKB Belde İlkokulu
13 YUNUS İŞ Kocalar Ortaokulu
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_006 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 265
Delege Sayısı: 10
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 ABDULHALİM DEMİR Mehmet Akif İlkokulu
2 BEHCET ŞEKER Mehmet Emin Şimşek İlkokulu
3 BURHAN ÖRNEK Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi
4 BÜLENT YÜKSEK Metin Bostancıoğlu İlkokulu
5 CÜNEYT ZENGİN Mehmet Emin Şimşek İlkokulu
6 ESER FİDAN Mevlana Ortaokulu
7 MEHMET ALİ DEMİR Malabadi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
8 MEHMET EMİN AYDİN Malabadi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
9 MEHMET REŞİT ÖNLÜ Malabadi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
10 MEHMET ŞAH ÇINAR Mevlana Anadolu Lisesi
11 OSMAN EKİNCİ Mehmet Akif İnan Ortaokulu
12 RIDVAN ULU Mesleki Eğitim Merkezi
13 ŞAKİR ASLAN Mezopotamya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
14 ŞEHMUS KESKİN Malabadi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
15 ŞEHMUS ORAL Mevlana Ortaokulu
16 TEVFİK ÖZCAN Mevlana İlkokulu
17 VEDAT GÜNDEM Mezopotamya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
18 YILMAZ GÜNDÜZ Mehmet Akif İnan Ortaokulu
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_007 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 272
Delege Sayısı: 10
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 ABDULLAH MEMİŞ Sabri Ülker İlkokulu
2 ABDURRAHİM TANHAN Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu
3 BEDRETTİN AYBEK Sabri Ülker İlkokulu
4 BİLAL RÜZGAR Seyitler İmam Hatip Ortaokulu
5 ERHAN İLERİ Sakarya İlkokulu
6 HALİL ÇİÇEK Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu
7 HAYRETTİN AKCAN Necat Nasıroğlu İlkokulu
8 MEHMET ENSAR Necat Nasıroğlu İlkokulu
9 MEHMET TÖR Recepler İlkokulu
10 MEHMET SALİH GÜMÜŞ Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
11 MEHMET ZEKERİYA SEVİM Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu
12 MUHAMMET AKSOY Petrol Ortaokulu
13 NECAT YILMAZ Sakarya İlkokulu
14 NECİM YÜRÜK Sabri Ülker İlkokulu
15 ORHAN BULAT Petrol Anadolu Lisesi
16 ÖMER ÜNEY Petrol Ofisi İlkokulu
17 SALİH İNANÇLI Sabri Ülker İlkokulu
18 ŞEHMUS YURDEM Petrol Ortaokulu
19 UMİT DURSUN Petrol Ofisi İlkokulu
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_008 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 257
Delege Sayısı: 10
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 ABDULHAKİM GÜLTEKİN Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu
2 ABDURRAHMAN YAKUT Tp Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
3 ABDÜLKERİM CAN Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İlkokulu
4 BİLAL AKKOYUN Türk Telekom Anadolu Lisesi
5 BİLAL EROĞLU Vali Zeki Şanal İlkokulu
6 FATİME KIRS Toki Kazım Karabekir Ortaokulu
7 HÜSEYİN DEMİR Toki Kazım Karabekir Ortaokulu
8 İSLAM GÜN Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu
9 İSMET AKSOY Vali Zeki Şanal İlkokulu
10 KAZIM İŞİK Şehit Öğretmenler Ortaokulu
11 MEHMET ŞAHİN Umut Anaokulu
12 MEHMET AKİF İŞ Vali Zeki Şanal İlkokulu
13 MEHMET SALİH YILDIRIM Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
14 MEHMET ŞAKİR ERKUN Vali Zeki Şanal İlkokulu
15 MEHMET ŞERİF AYRAL Toki Kazım Karabekir Ortaokulu
16 MUHAMMED UYSAL Şehit Öğretmenler Ortaokulu
17 NİZAMETTİN OKUYAN Tp Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
18 RAMAZAN KABAN Türk Telekom Anadolu Lisesi
     
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
EĞİTİM-BİR-SEN
BATMAN1 Şubesi MERKEZ İlçesi
7201_7200_009 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi
Mutabakat Üye Sayısı: 262
Delege Sayısı: 10
Sıra Üye Adı ve Soyadı İşyeri
1 ABDULBAKİ GÜMÜŞ Yunus Emre Anadolu Lisesi
2 ABDULLAH BİLBİL Yunus Emre Anadolu Lisesi
3 AYHAN ÖZCAN Yeşiltepe Ortaokulu
4 BÜLENT EREN Zübeyde Hanım İlkokulu
5 CENGİZ ACAR Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
6 EYYÜP AKYÜZ Yunus Emre İlkokulu
7 MAHMUT YILMAZ Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu
8 MEHMET EMİN ALTUN Yeni Mahalle İlkokulu
9 MEHMET MAKBUL AKTO Zübeyde Hanım İlkokulu
10 MEHMET NURİ ÇELİK Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
11 MEHMET SALİH KAYA Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu
12 MEHMET VEYSİ GÜNAYDIN Zübeyde Hanım İlkokulu
13 MUSTAFA COŞKUN Yeni Mahalle İlkokulu
14 ÖMER BAYHAN Yavuz Selim İlkokulu
15 RIDVAN PEKİNCE Yunus Emre İlkokulu
16 SİNAN GÜNEŞ Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu
17 VEYSİ ŞİMŞEK Zübeyde Hanım İlkokulu
Top